poliklinika vukovic

Psiholog-psihoterapeut

Robert Hauk, M.A.

Psiholog-psihoterapeut

  • Kompletna psihodijagnostika svih uzrasnih doba
  • Sistemska psihoterapija (porodična, partnerska, individualna)
  • Preoperativna dijagnostika
Psiholog, Meira Mrđenov