poliklinika vukovic

Pneumoftizioloski pregledi

spec. pneumoftiziolog
dr Aleksandra Ogrizović Ponjević 

  • dijagnostika i lečenje plućnih bolesti, astme i alergijskih oboljenja disajnih puteva
  • spirometrija

Alergo testovi

Alergeni koji izazivaju disajne tegobe, nosne i očne simptome:

  • hrana
  • disajne tegobe
  • ambrozija
  • pčele